FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं.७

हाल को वडा नं

सा.वि.क.गाबिस साबिकका वडाहरु कैफियत

मार्कु १ देखि ९ साविक वडा नं. १ सयपडा, २ माझखोला, ३ माझखोला, ४ डाँडामार्कु, ५ डाँडामार्कु, ६ डाँडामार्कु, ७ मालिकास्थान, ८ नवाँघर, ९ धिमिगाउँ

 

Population: 
२१५६
Ward Contact Number: 
9746452089