FAQs Complain Problems

समाचार

चौरपाटी गाउँपालिकामा चौरपाटी गाउँपालिका र न्याय हेल्थ नेपाल को साझेदारीमा प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र चाैरमाण्डाैमां क्लिनिकल सेवा काे सुभारम्भ

आज मिति 2075/10/20 गते का दिन चौरपाटी गाउँपालिकामा चौरपाटी गाउँपालिका र न्याय हेल्थ नेपाल को साझेदारीमा प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र चाैरमाण्डाैमां क्लिनिकल सेवा काे सुभारम्भ 

आर्थिक वर्ष: