FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं.२

हाल को वडा नं

सा.वि.क.गाबिस साबिकका वडाहरु कैफियत

सोकट १ देखि ९

साविक वडा नं. १ चौकुनी, सलडा, २ भटगाउँ, भुलगाउँ, बाहुनगाउँ, ३ गुरिना, कलावन, जुल्लीगाउँ, रानागाउँ, खोपडीखोला, ४ भटगिरा, रिठागाउँ, रायखोज, ५ मुल्ली, परमुल्ली, सानमुडा, ६ खाउदेउँ, ढोलीवाडा, चौपायाखाँद, खाँद, ७ दाडिया
, अमट्याबाडा, सल्लिगाउँ

 

 

Population: 
४०२८
Ward Contact Number: 
9746452075

वडा प्रतिनिधि